kombi01Tento typ WC je zřejmě jeden z nejběžnějších. Záchodová mísa je zde přímo mechanicky spojená s keramickou nebo plastovou splachovací nádobkou. Takové systémy jsou běžné ve výstavbě minulých desetiletí a dodnes jsou často montovány. Najdeme je například v panelákových bytech jako původní vybavení. Montáž WC-klima do tohoto typu záchodu je relativně nejsnadnější protože systém je velmi přístupný a kompaktní. Vzdálenost mezi nádobkou a odpadem je malá a není problém s délkou hadic. Odpad bývá zpravidla šikmo dozadu a je proto snadno přístupný pro dodatečnou montáž. Také s umístěním vlastního přístroje WC-klima není problém. Mísa je kvůli splachovací nádobce vždy poněkud více vpředu a tím za ní vzniká dostatek prostoru, kam je možné přístroj umístit aniž by jakkoliv překážel nebo rušil vzhled. V bytových jádrech je v prostoru za WC stoupací šachta, která může být s výhodou použita pro umístění přístroje s tím, že hadice budou vedeny otvory ve stěně k tomu zhotovenými. V každém případě před započetím montážních prací dobře promyslíme umístění přístroje podle pokynů a doporučení tohoto návodu. Vyhneme se tak zbytečným komplikacím při vedení hadic a elektrického přívodu. Pro správné rozhodnutí potřebujeme znát umístění sání a výstupu přístroje. Na fotografii je zobrazena kompletní sada dílů, která je potřeba pro typickou montáž WC-klima na záchod typu kombi. Jednotlivé díly jsou popsány v tomto montážním návodu.

Montáž odsávání na plastovou nádobku

kombi08Starší plastové splachovací nádobky je možno opatřit otvorem pro připojení odsávání kdekoliv nad možnou nejvyšší hladinou vody v nádobce. Pak je například možné udělat vývod sání ze zadní strany nádobky a projít otvorem v zadní stěně bytového jádra a takto zcela ukrýt instalaci WC-klima. Je-li to z nějakého důvodu výhodné, pak u plastové splachovací nádobky je možno připojit sání přímo do víka nádobky tak, jak je to patrno z fotografie. Zhotovení otvoru v plastu nebude zřejmě velkým technickým problémem ani s běžným nářadím. Můžeme například použít vykružovací nástroj podobný tomu, který je vidět na fotografii níže při zhotovení otvoru do odpadní trubky. Případné původní nevyužité otvory v nádobce vhodným způsobem zaslepíme tak, aby se zbytečně nesnížila účinnost odsávání kvůli falešnému sání.

Montáž odsávání na keramickou nádobku

kombi02kombi03Novější splachovací nádobky jsou již keramické s keramickými víky. Zde je situace pro připojení ještě jednodušší než je tomu u plastových nádobek. Nádobka je typicky na bocích opatřena dvěma shodnými otvory o průměru cca 21mm pro šroubení G1/2. Pouze některé zahraniční typy mají průměr otvorů poněkud menší. V praxi se použije pouze jeden z otvorů pro přívod vody šroubením G1/2 a druhý se zaslepuje krytkou (viz fotografie). Tento zbylý otvor s výhodou využijeme pro sací větev WC-klima. Krytku snadno bez použití nástroje vyjmeme a do otvoru namontujeme šroubení pro připojení WC-klima flexo hadicí. Některé zahraniční typy nádobek však mají otvor bohužel pouze na jedné straně, což nás donutí zhotovit do nádobky potřebný otvor sami. Je to sice komplikace, ale je to při dobrém vybavení nářadím a při opatrné práci velmi dobře možné.

Postup montáže odsávací hadice na nádobku

Máme-li k dispozici otvor nebo jsme jej předtím zhotovili, je možno připojit hadici odsávací větve WC-klima. K tomu účelu použijeme vhodné šroubení. Šroubení může být sestaveno z běžných vyráběných instalatérských dílů, ale výhodnější je použít přírubu dodávanou speciálně pro tento účel tak, jak to můžeme vidět na dalších fotografiích. Příruba, která se dodává k přístroji WC-klima, je zobrazena na fotografii. Příruba je vyrobena z PVC. Další fotografie zobrazují nejběžnější případ připojení v WC typu kombi. Nejdříve je vyjmuta záslepka a poté upevněna příruba. Flexo hadice se připojí pouhým nasunutím. Nesmíme však zapomenout před nasunutím použít vhodný lubrikační tuk, jinak je síla nutná pro nasunutí hadice příliš vysoká a navíc hrozí nebezpečí poškození příruby. Tento postup je pro profesionální instalatéry zcela běžný. Nejlépe je použít silikonový tuk, který je bezbarvý a proto nešpiní. Způsob montáže je dobře patrný z fotografií. Nakonec nádobku opět zaklopíme víkem. V případě větších netěsností víka použijeme silikonový tmel nebo podobnou hmotu pro jeho utěsnění. Musíme však dbát na to, aby se víko později mohlo snadno demontovat pro údržbu napouštěcího a splachovacího systému.

kombi05kombi04

kombi07 kombi16

Montáž výstupní hadice na odpadní trubku

Výstup vzduchu z přístroje se provede typicky do odpadního potrubí. Místo pro připojení volíme takové, aby v žádném případě nemohlo dojít k zaplavení WC-klima nebo k vytvoření nechtěného sifonu, který by bránil průchodu vzduchu. U nově budovaného WC s výhodou použijeme pro napojení některý z vyráběných spojovacích potrubních dílů s odbočkou pro průměr 40mm. Je to řešení snadné, ale ne vždy možné. Napojení na hotové WC bez demontáže mísy je však také možné. Ideální případ je, když záchodová mísa má svůj výstup šikmo dozadu, takže přípojka na odpadní potrubí je dobře přístupná. V takovém případě použijeme speciální přírubu pro napojení flexo hadice 40mm jak je patrné z fotografií. Pro přírubu najdeme místo na horní straně plastové přípojky, které má volnou délku alespoň 55mm. Nejvhodnější místo pro přírubu by z funkčního hlediska jistě bylo na horní straně odpadní trubky ale je vhodnější zvolit umístění mírně šikmo do strany tak, abychom měli možnost použít vrtačky a nástrojů potřebných pro montáž. Přírubu přiložíme k trubce, označíme otvory a zhotovíme závity M4. Dbáme přitom na správný směr vedení vrtáku a závitníku. Při pečlivé práci vše postupuje bez komplikací. Ideální způsob montáže je pomocí ruční vrtačky, která je vybavena nastavitelnou převodovkou, řízením otáček a zpětným chodem. Pro zhotovení závitu použijeme speciálního vrtáku, který přechází přímo v závitník (špička takového vrtáku je na fotografii) a přírubu použijeme přímo jako vodicí šablonu. Nejprve zhotovíme jeden závit a přírubu přichytíme jedním šroubem. Přírubu přidržíme a zhotovíme druhý závit do kříže. Přírubu nyní přichytíme i druhým šroubem. Nyní se již příruba nemůže hnout a můžeme dovrtat i zbylé dva závity. Takovým postupem a s takovým vybavením je práce velmi rychlá a precizní. Nakonec vyřežeme otvor o průměru cca 35mm uprostřed mezi závity. Pro vyřezání nám dobře poslouží vykružovací nástroj, který je zobrazen na fotografii. Jestliže je odpadní trubka z PVC schopného lepení (starší druhy), natřeme přírubu na styčné ploše lepidlem na PVC a přišroubujeme. V opačném případě použijeme pouze vazelínu pro lepší utěsnění. Pro připevnění použijeme nerezové nebo mosazné šrouby M4x20mm nebo M4x22mm (šrouby z běžné oceli by zcela jistě po nějakém čase urezly). Delší šrouby, než je uvedeno, nebo samořezné šrouby, které mají příliš dlouhou špičku, by zbytečně zasahovaly do vnitřního prostoru trubky a mohly by se za ně pak zachytávat nečistoty. Nakonec potřeme styčné plochy vazelínou a nasadíme hadici. Vše je dobře patrné z přiložených fotografií. S dobrým vybavením a při pečlivé práci netrvá přimontování příruby déle než 15 minut.

 

kombi12kombi11vrtak

kombi13kombi14kombi15

 

kombi09

Připojení hadice k odpadu pomocí standardního dílu s odbočkou

kombi10

Dodatečné připojení hadice k odpadu pomocí speciální příruby