foto vrchní nádobky s WC-klimaTento typ WC se vyznačuje tím, že splachovací nádobka je umístěna v horní části místnosti a k míse je připojena plastovou trubkou. Systémy s vrchní plastovou nádobkou se dnes používají méně ale stále se vyrábějí a ve starší výstavbě se s nimi běžně setkáváme.

Montáž WC-klima do tohoto typu záchodu je poměrně snadná, protože systém je také velmi přístupný. Vše co bylo uvedeno o montáži k systému kombi platí přiměřeně také pro tento systém.

Připojení odsávací větve je snadné, protože splachovací nádobka je zpravidla plastová a umožňuje tak mnoho variant pro připojení. U tohoto typu WC je však nepříjemná velká vzdálenost mezi nádobkou a odpadním potrubím za mísou. To nás nutí k nalezení vhodnějšího místa připojení na odpadní potrubí. Proto se často v tomto případě používá napojení vývodu na odpadní potrubí někde v blízkosti splachovací nádobky nebo se provede vývod mimo místnost skrz zeď.

Na fotografii je například vrchní systém, který má odsávání připojeno nenápadnou bílou PVC trubkou a další části instalace WC-klima včetně přístroje je provedeno za zdí. Řešení na fotografii vpravo například využívá speciálně pro tento účel vybudované odvětrání.

foto detailu uméstění WC-klimafoto vrchné nádobky s WC-klima za zdí