Protože ventilátor má být v činnosti pouze během použití záchodu, je výhodné připojit napájení WC-klima ke světlu na záchodě. V případě, že záchod má okno, je pak nutno i přes den světlo zapínat. V úvahu přichází ještě jedno jednoduché zapojení a to je použít samostatný vypínač pro WC-klima.

Dokonalejší řešení využívá čidla přítomnosti osoby na míse. Takové řešení vyžaduje dobrý výběr čidla, protože například čidlo reagující na pohyb může při klidném chování osoby zařízení WC-klima nechtěně vypínat. Vhodnější je takové čidlo, které má v sobě zabudován navíc časový spínač. Ten překlene okamžiky, kdy je osoba v klidu a po použití záchodu činnost ventilátoru výhodně prodlouží o několik minut. 

foto WC-klima bez trafaTransformátorek je možno umístit přímo na přístroj nebo mimo něj. Montáž transformátorku mimo přístroj je výhodná například v takovém případě, kdy potřebujeme zapojit WC-klima do krásně obloženého WC a není možné realizovat přívod 230V až k přístroji bez poničení obkladů.

Zde se nabízí řešení vést tenkými drátky bezpečné napětí 12VAC k přístroji spárami mezi obkladačkami od místa, kde bude s minimálními zásahy do obkladu umístěn transformátor a jeho připojení k síti. Použijeme například vodič průřezu 0,15mm2, jehož průměr je včetně izolace pouze 1,5mm.

foto WC-klima s trafemTakový vodič již snadno umístíme i do úzké spáry mezi obkladačky. Jsou-li spáry příliš úzké, vedeme každý vodič jinou spárou a setkají se až u přístroje. Spáry se nakonec snadno uvedou do původního stavu vyplněním spárovací hmotou. Tento případ je patrný z fotografie, na které je vidět takový způsob montáže. Transformátorek je umístěn v elektrické krabici nad světlem a již bezpečný přívod je veden tenkými drátky nejdříve v poměrně mělké drážce v omítce a dále pak spárami v obkladu až k přístroji WC-klima.

Pro takový případ je přístroj možno osadit svorkovnicí na místo transformátorku. Obě varianty sestavení přístroje znázorňuje obrázek a fotografie. Na čelo přístroje je možno namontovat buď svorkovnici nebo bezpečnostní transformátorek 230V/12V 8VA. Utažení šroubů M4 je potřeba provést s citem aby nedošlo k poškození závitů. Ze stejného důvodu je nutno dodržet délku šroubů 10mm.

foto instalace trafafoto trafa v krabiciPro montáž do krabice je vhodné použít menší transformátorek, který se vejde do standardní velikosti rozvodné krabice. Na fotografii je vidět umístění transformátorku v krabici pro vrchní montáž. Kdo lpí na tom, aby elektrický přívod co nejméně rušil vzhled interiéru WC, může samozřejmě použít krabici zapuštěnou do zdi.

obrázek s variantami připojení trafa

 Zpět