palecnahoru

 • Osoba, která toaletu právě používá, není obtěžována vlastním zápachem a nemá nepříjemný pocit, že obtěžuje ostatní.
 • Osoba, která přichází na toaletu bezprostředně po použití záchodu jinou osobou, není obtěžována zápachem z předchozího použití.
 • Zápach z toalety nemůže dveřmi pronikat do přilehlých prostor a obtěžovat tak ostatní osoby procházející okolo.
 • Zařízení výrazným způsobem šetří energii pro vytápění.
 • Při klasické ventilaci oknem zůstává v zimním období na WC velmi nepříjemný chlad a dochází k velkému úniku tepla. WC-klima umožní omezit v zimě větrání oknem.
 • Použití WC-klima minimalizuje nebo zcela ruší výdaje za různé osvěžovače vzduchu.
 • Zařízení je na rozdíl od běžných ventilátorů při své činnosti neobyčejně tiché a nezhoršuje tak zvukovou pohodu na WC.
 • Zařízení je bezúdržbové, nejsou v něm použity žádné filtry ani jiné vyměnitelné prvky.
 • Zařízení je opatřeno zpětnou klapkou a v případě inverze venkovního prostředí se smog nedostane do místnosti.
 • Princip zařízení umožňuje vyvést zápach i do kanalizace, což běžná ventilace neumožňuje. Toto řešení je ideální zvláště v památkově chráněných budovách vzhledem ke skutečnosti, že není povoleno narušit vzhled budovy dodatečným ventilačním otvorem.
 • Zařízení je možno namontovat prakticky na všechny typy záchodů nově budovaných nebo léta používaných.
 • Všechny výhody vyniknou obzvláště u značně frekventovaných toalet nebo společného záchodu s koupelnou.