cenyCeny jsou uvedeny pro kompletní sadu daného typu přístroje, včetně příslušenství které obsahuje (bezpečnostní transformátorek 230V/12V 8VA (16VA), flexi-hadice 40/40 mm, nátrubek pro připojení ke splachovací nádobce, přírubu pro připojení k odpadnímu potrubí, hmoždinky a vruty pro upevnění přístroje).

Je možno objednat tyto typy WC klima:

Typ WCklima Příkon, W Rozměry (v*š*h), mm Odsáté množství vzduchu, m3/hod. Cena bez DPH, Kč
Simplex-Turbo 7 235 x 145 x 90 52 2.790,-
Duplex-Turbo 14 235 x 280 x 90 104 3.670,-
Simplex-Special (pro vestavěné WC) 6 235 x 145 x 90 18 2.680,-


Záruční podmínky:

Na funkci přístroje WC-klima je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy jako jsou přepětí v síti, nesprávné napájení, poškození vzniklá živelními pohromami, vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do výrobku, poškození při dopravě a manipulaci, úmyslné poškození vniknutím do přístroje nebo je-li výrobek zapojen či používán v rozporu s návodem nebo pro jiný účel než je určen.

Prodávající je povinen vystavit prodejní doklad (účtenku), na kterém je povinen vyznačit typ výrobku, datum prodeje a doklad potvrdit razítkem prodejny a podpisem prodavače. Záruční reklamace se uplatňují u prodejce. Při každé reklamaci je třeba předložit prodejní doklad a výrobek s originálním výrobním štítkem.

Přístroj je nerozebíratelný a proto jej prodejce zašle výrobci ke kontrole. Pokud bude záruka uznána, bude kupujícímu poskytnut přístroj jiný. Pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo pokud nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou výrobku kupující.

Označení přístroje:

stitekPřístroj je na čelní straně označen trvalým štítkem s označením typu přístroje a výrobním číslem. Štítek je vidět na fotografii. První číslice výrobního čísla označuje rok výroby. Na fotografii štítku je to například číslice 5, která označuje rok výroby 2005. Další část výrobního čísla je pořadové číslo výrobku.