odvetraniPrincip činnosti WC-klima spočívá v odsávání zápachu přímo ze záchodové mísy. Tímto způsobem bylo dosaženo neobyčejné účinnosti ventilace. Během použití záchodu je prostor mísy z větší části uzavřen tělem člověka a tak postačuje pouze malé odsávané množství vzduchu aby bylo dosaženo pohybu vzduchu z okolí směrem do mísy a odsud pak společně se zápachem mimo prostor.

Zápach je tak odsáván přímo z místa jeho vzniku a vzhledem ke směru toku odsávaného vzduchu nemá zápach možnost kontaminovat okolní vzduch mimo mísu. Prostředí záchodu tak zůstává bez zápachu i při jeho použití.

Cesta odsávaného zápachu jde přes přepadový splachovací ventil, který v klidu uzavírá splachovací nádobku s připravenou dávkou vody ale současně je také průchozí jako přepad vody pro případ poruchy napouštěcího ventilu.

Kromě krátkého okamžiku splachování je prostor záchodové mísy spojen přes přepadový ventil s prostorem uvnitř splachovací nádobky. Stačí tedy zajistit aby byla nádobka relativně těsně uzavřena (což valná většina provedení nádobek splňuje) a odsávat vzduch z nádobky. Záchodová mísa a její okolí tak zůstává bez jakýchkoliv úprav.

Kam však s odsátým vzduchem? Zde se nabízí dvě řešení. Je-li taková možnost, pak se odvod vzduchu napojí na existující ventilační systém nebo se vyvede mimo prostor speciálně k tomu zbudovaným potrubím. Druhá možnost je vhánět odpadní vzduch přímo do odpadního potrubí záchodu. Tato možnost je zobrazena na obrázku vpravo. Zde je využito pro tento účel příznivého faktu, že odpadní potrubí je někde mimo prostor domu odvětráno a že má poměrně velký průřez.

 

Situace je dobře patrná z obrázku. Aby bylo zabráněno případnému pronikání zápachu zpět z odpadního potrubí do prostoru záchodu, je přístroj WC-klima opatřen zpětnou klapkou. Z principu funkce vyplývá, že ventilátor má být v činnosti pouze během použití záchodu což se zajistí při montáži vhodným zapojením elektrického přívodu.


princip