Montáž přístroje zahrnuje elektrické připojení k síti a mechanické připevnění přístroje a jeho propojení se splachovací nádobkou a odpadem záchodu nebo jinou ventilací. Ve fázi projektu WC je situace nejsnazší, protože je možno vše dobře připravit a pozdější montáž proběhne bez komplikací.

Projektanty v této souvislosti bude asi zajímat technický popis přístroje, kde lze najít jeho technické údaje, a rozměry. Před montáží na starší nebo již rozestavěné WC je vhodné zhodnotit konkrétní situaci a rozhodnout o nejvýhodnějším umístění přístroje, trubek a elektrického přívodu. Podle typu záchodu se bude poněkud lišit i způsob mechanického připojení přístroje WC-klima. V praxi se můžeme setkat s těmito třemi základními typy záchodů, jejichž montáž je popsána na samostatných stránkách:

Odlišnost dispozičních řešení konkrétních záchodů je však natolik veliká, že nelze vytvořit zcela univerzální podrobný návod. Je možné pouze popsat obecné zásady a typické způsoby montáže. Popis montáže dostatečně poslouží odborníkům. Amatérským zájemcům o svépomocnou montáž, kteří si nejsou jisti svými technickými a řemeslnými schopnostmi, doporučujeme využít možnost odborné montáže nebo se alespoň poradit s odborníkem. Při montáži je v každém případě nutné dodržet následující obecné zásady:

  • Přístroj a hadice je nutno umístit tak, aby nemohlo dojít k proniknutí vody do přístroje a to ani v případě poruchy splachovacího systému. Při zaplavení přístroje dojde k jeho zničení.
  • Přístroj musí být montován ve svislé poloze s přívody hadic ze spodu. Při jiné poloze nebude správně fungovat zpětná klapka.
  • Při montáži za zeď v případě představného systému je vhodné ponechat možnost přístupu k přístroji pro jeho snadnou výměnu a kontrolu elektrického přívodu.
  • Montáž elektrického přívodu je možno provést svépomocí avšak konečné připojení hotového přívodu k rozvodné síti elektrické energie je nutno ponechat odborníkovi. Ten odborně posoudí provedení přívodu, proměří jej, opraví případné nedostatky a provede vlastní připojení k síti. Odborníkem je v tomto případě myšlena osoba oprávněná samostatně pracovat na elektrickém zařízení ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.

Připevnění přístroje WC-klima

pripoj01Před započetím montážních prací dobře promyslíme umístění přístroje podle pokynů a doporučení tohoto návodu. Vyhneme se tak zbytečným komplikacím při vedení hadic a elektrického přívodu. Dbáme přitom nejen na výsledný vzhled ale i na to, aby nemohlo dojít k zaplavení přístroje nebo vytvoření sifonu v hadicích.

Pro správné rozhodnutí potřebujeme znát umístění sání a výstupu přístroje. To je patrné z obrázku. Je dobré si pamatovat, že na straně sání je umístěna zpětná klapka. Pohledem do připojovacích otvorů přístroje zjistíme na které straně je klapka umístěna. Typ šroubů a případné další kotvící díly zvolíme dle materiálu stěny, ke které budeme přístroj montovat. V bytových jádrech to bude umakart nebo plech, v novějších stavbách to bude buď sádrokarton nebo klasická zeď z cihel nebo plynosilikátových tvárnic.

Pro montáž jsou k přístoji standardně přiloženy dva vruty 4x35mm, dvě velkoplošné podložky s dírou o průměru 4,3mm a dvě univerzální hmoždinky. Připojovací komplet je univerzálně použitelný jak pro plné zdivo, duté zdivo tak i pro sádrokarton. Šrouby je možno použít i pro montáž do plechu nebo do umakartu. V takovém případě nepoužijeme hmoždinky ale pouze šrouby s podložkami a pro šrouby předvrtáme otvory o průměru 3mm. U bytových jader budeme mít zpravidla možnost umístit přístroj dovnitř stoupací šachty a pro přívody flexo hadicemi zhotovit otvory. Nakonec natřeme styčné plochy silikonovou vazelínou a nasadíme hadice.

 

 

pripoj02