Ceník

TYP
Příkon,
W
Rozměry
(v,s,h), mm
Odsáté množství
vzduchu, m3/h
Cena bez DPH,
Simplex-Turbo7235x145x90522.960,-
Cena je uvedena pro kompletní sadu, včetně příslušenství které obsahuje (bezpečnostní transformátorek 230V/12V 8VA, flexi-hadice 40/40 mm, nátrubek pro připojení ke splachovací nádobce, hmoždinky a vruty pro upevnění přístroje). Po domluvě je možno zaslat přírubu pro připojení k odpadnímu potrubí.

Záruční podmínky:

Na funkci přístroje WC-klima je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy jako jsou přepětí v síti, nesprávné napájení, poškození vzniklá živelními pohromami, vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do výrobku, poškození při dopravě a manipulaci, úmyslné poškození vniknutím do přístroje nebo je-li výrobek zapojen či používán v rozporu s návodem nebo pro jiný účel než je určen.

Prodávající je povinen vystavit prodejní doklad (fakturu), na které je povinen vyznačit typ výrobku, datum prodeje a doklad potvrdit razítkem prodejny a podpisem prodavače. Záruční reklamace se uplatňují u prodejce. Při každé reklamaci je třeba předložit prodejní doklad a výrobek s originálním výrobním štítkem.

Přístroj je nerozebíratelný a proto jej prodejce zašle výrobci ke kontrole. Pokud bude záruka uznána, bude kupujícímu poskytnut přístroj jiný. Pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo pokud nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou výrobku kupující.