Proč WC-Klima?

Osoba, která toaletu právě používá, není obtěžována vlastním zápachem a nemá nepříjemný pocit, že obtěžuje ostatní.


Zápach z toalety nemůže dveřmi pronikat do přilehlých prostor a obtěžovat tak ostatní osoby procházející okolo.


Zařízení výrazným způsobem šetří energii pro vytápění


Při klasické ventilaci oknem zůstává v zimním období na WC velmi nepříjemný chlad a dochází k velkému úniku tepla. WC-klima umožní omezit v zimě větrání oknem.


Použití WC-klima minimalizuje nebo zcela ruší výdaje za různé osvěžovače vzduchu.


Zařízení je na rozdíl od běžných ventilátorů při své činnosti neobyčejně tiché a nezhoršuje tak zvukovou pohodu na WC.


Zařízení je bezúdržbové, nejsou v něm použity žádné filtry ani jiné vyměnitelné prvky.


Princip zařízení umožňuje vyvést zápach i do kanalizace, což běžná ventilace neumožňuje. Toto řešení je ideální zvláště v památkově chráněných budovách vzhledem ke skutečnosti, že není povoleno narušit vzhled budovy dodatečným ventilačním otvorem.


Zařízení je možno namontovat prakticky na všechny typy záchodů nově budovaných nebo léta používaných


Všechny výhody vyniknou obzvláště u značně frekventovaných toalet nebo společného záchodu s koupelnou.


Zařízení je opatřeno zpětnou klapkou a v případě inverze venkovního prostředí se smog nedostane do místnosti


Osoba která přichází na toaletu bezprostředně po použití záchodu jinou osobou, není obtěžována zápachem z předchozího použití

Přístroj je na čelní straně označen trvalým štítkem s označením typu přístroje a výrobním číslem. Štítek je vidět na fotografii. První číslice výrobního čísla označuje rok výroby. Na fotografii štítku je to například číslice 21, která označuje rok výroby 2021. Další část výrobního čísla je pořadové číslo výrobku v daném roce.